Privacy Beleid

Contactgegevens

Happy rebel Agency,
Nieuwe Emmasingel 12-14, 5611 AM Eindhoven.
www.happyrebelagency.com,
happyrebel@happycactus.nl

Happy Rebel Agency is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer je je inschrijft op onze site happyrebelagency,com, onderaan op de homepage, schrijf je je in voor onze nieuwsbrief en dus voor het ontvangen van alle informatie over onze nieuwe collecties. Wanneer je je voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek je af te melden. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere marketingdoeleinden en zullen we ook niet aan derden verstrekken t.b.v. commerciële doeleinden.’

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres 

– Voor- en achternaam mits je je hebt ingeschreven via onze
  Happyrebelagency.com site

– Telefoonnummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via happyrebel@happycactus.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


Happy Rebel Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Rebel Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Rebel Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in het kader van de hierboven genoemde doeleinden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happy rebel Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Rebel Agency gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy rebel Agency en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar happyrebel@happycactus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Happy rebel Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via happyrebel@happycactus.nl

Fijne dag,

 

Diana Pover
Happy Rebel Agency
Happyrebelagency.com
Happyrebel@happycactus.nl

Verantwoordelijk voor duurzame, hippe en urban
kids brands in diverse landen

*Voor Lion of LeisureNadadelazosSmeerlab en Petit Indi zijn wij werkzaam
in de gehele Benelux
*Voor Moccis zijn wij werkzaam in Nederland
*Voor Plumeti rain en Yporqué zijn wij werkzaam in België
Plumeti Rain (geheel België) en Yporqué (BVL)